YUKI SYSTEM@@@@@ @@YUKI SYSTEM CORP.                                @              @ @@

bHOME bPROFILE bCRANE SYSTEM CONPOSITION bPRODACT INFORMATION@bAPPLICATION


 Overload limiter 

‚o‚h‚`‚a LOAD LIMITER@‚k‚j‚u The PIAB LKV is available in different sizes.
clamping jaws and rope wheels for rope sizes from 5 to 44 dia.
in 4 mm intervals.
Model Max.capacity measuring range Set number
‚k‚j‚u1
1‚” 0.1`1‚” 1setting
‚k‚j‚u2 2‚” 0.2`2‚” 1setting
‚k‚j‚u4 4‚” 0.4`4‚” 1setting
‚k‚j‚u8 8‚” 0.8‚”`8‚” 1setting
‚k‚j‚u12 12‚” 1.2`12‚” 1setting
‚k‚j‚u16 16‚” 1.6`16‚” 1setting

¦Please teach the crane ratings when you order.B
    Please direct a set value.
    How many wires wearing on a sieve?


‚k‚j‚u01@0.25`0.75‚‹‚‡


@‚k‚j‚u Drawing

‚o‚h‚`‚aLOAD LIMITER The load is detected with the washer spring, the microswitch is built into, and the point of contact of an over load sensing is output.
Model Max.capacity measuring rang Set number
‚h‚l‚a/1-3
1‚” 0.1`1‚” ‚P`‚R setting
‚h‚l/1-3 2‚” 0.2`2‚” ‚P`‚R setting
‚h‚n/1-3 3‚” 0.3`3‚” ‚P`‚R setting
‚h‚p/1-3 5‚” 0.5‚”`5‚” ‚P`‚R setting
‚h‚r/1-5 10‚” 1`10‚” ‚P`‚R setting
‚h‚f/1-5 25‚” 2.5‚”`25‚” ‚P`5 setting
‚h‚d/1-5 50‚” 5`50‚” ‚P`5 setting

¦Please teach the crane ratings when you order.B
    Please direct a set value.
    How many wires wearing on a sieve?


‚o‚h‚`‚a DrawingLOAD LIMITER OF LOAD  CELL TYPE@     ‚s‚k‚k@ It is an overload limiter of the loading cell type in the load sensing using the strain gauge.

Model Max.capacity measuring rang Set number
‚s‚k‚k100-2‚” 2‚” 0.2`2‚” 2`3 setting
‚s‚k‚k100-3‚” 3‚” 0.3`3‚” 2`3 setting
‚s‚k‚k100-5‚” 5‚” 0.5‚”`5‚” 2`3 setting
‚s‚k‚k100-10‚” 10‚” 1`10‚” 2`3 setting

¦Please teach the crane ratings when you order.B
    Please direct a set value.
    How many wires wearing on a sieve?

                                                                                           Back      

copyright (C) 2006. YUKISYSTEM CO.,LTD. All rights reserved.

@